سامانه آهن یک شرکت شناخته شده در حوزه فولاد است . ساختار اصلی شرکت براساس پلتفرمی است که نقل و انتقال کالا و پول را در بازار آهن مدیریت می‌کند. بستر اصلی کسب کار نرم افزار تلفن همراه است .
کار تیمی همفکری احترام به ایده های جدید از مشخصات شرکت ما می باشد.
اگر تخصص لازم را در هر کدام از فیلدهای مشخص شده دارید می توانید شانس خود برای همکاری امتحان کنید.